A A A

Vyúčtování

Vyúčtování dotace se provádí ve vybrané bance nebo na SFŽP, a to buď v rámci jedné návštěvy spolu s podáním kompletní žádosti (po realizaci akce), nebo v rámci druhé návštěvy v bance nebo na SFŽP, tj. tam, kde jste již dříve podali žádost o dotaci. V části vyúčtování dotace jsou vyžadovány pouze níže uvedené přílohy (neakceptujte požadavky na doložení Smluv o dílo, fotodokumentace, Stavebního deníku, apod.).


Metodika personálu SFŽP a bank pro vyúčtování dotace aktuálně dosáhla takového zjednodušení, že již téměř nemá nic společného s realitou. Všem žadatelům tedy doporučuji, aby si zajistili doklad o tom, že úpravy originální dokumentace vyúčtování, které jsou po nich požadovány, vychází k konkrétních instrukcí konkrétních pracovníků.

 

Pro potřeby klientů uvádím odkaz na pokyny SFŽP k vyúčtování schválených projektů:

http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/16/5027-zu_schema5_dolozeni_realizace_opatreni_111207.pdf

http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/16/5054-zu_pokyny6_dokladani_realizace_120404.pdf