A A A

Posudek PENB

 • PENB obecně

  Novela zákona o č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií přináší řadu zásadních změn...

 • Základní pojmy

  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení...

 • Povinnosti

  Povinnosti při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části...

 • Lhůty

  Lhůty pro povinné zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)...

 • Sankce a kontrola

  Při porušení některých povinností, stanovených zákonem pro pořízení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), může být fyzické osobě uložena pokuta...

 • Objednávka

  V rámci objednání PENB nabízíme možnost osobní konzultace na místě a zpracování chybějící výkresové dokumentace budovy...

 • Ceny

  Při zpracování PENB preferujeme individuální a osobní přístup.....