A A A

Plná moc

Formulář plné moci ke staženi zde

Plná moc opavňuje k zastupování žadatele při kontrole projektové dokumentace na Státním fondu životního prostředí ČR (v případě žádostí v oblasti podpory A ) a při podání kompletní dokumentace (v případě žádostí v oblasti podpory A i C ) ve vybrané bance.

Prakticky je plná moc použita k podpisům všech potřebných dokumentů při podání žádosti a její originál je součástí příloh žádosti, tzn. je archivován spolu s dokumentací žádosti ve vybrané bance.

Z pohledu administrace žádosti nepřecházejí na zmocněnce žádná práva ani povinnosti, tzn. po předložení žádosti ve vybrané bance, pokračuje veškerá komunikace ohledně zpracování žádosti o dotaci pouze mezi žadatelem a Státním fondem životního prostředí ČR / vybranou bankou.