A A A

Poradenství v oblasti dotovaných projektů

Nabízíme Vám své poradenské služby a podporu v následujících oblastech:

 • Projektový management
  • kompletní zajištění Vašich investičních i neinvestičních projektů, včetně poradenství.
 • Identifikace zdrojů financování projektů
  • celkový audit (zejména u obcí) a posouzení možností získání dotace.
 • Zpracování žádostí projektů
  • zpracování dokumentace ve smluveném rozsahu, přičemž veškerá rozhodnutí zůstávají plně pod kontrolou klienta.
 • Zajištění potřebných dokumentů
  • vyjádření, povolení a stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
 • Dohled nad realizací projektů
 • Zprostředkování investic
  • vyhledávání investičních příležitostí a vhodných investorů (rozvoj území).