A A A

Veřejné zakázky

 • Poradenství obecně

  Poskytujeme individuální poradenství v oblasti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ...

 • Zastupování zadavatele v řízení

 • Profil zadavatele

  ... je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

 • Pro DODAVATELE

  Obraťte se na nás, pokud se chcete účastnit veřejné zakázky, nebo pokud podnikáte v oblasti, kde Vaším odběratelem jsou veřejné instituce ...

 • Pro ZADAVATELE

  Obraťte se na nás, pokud Vám vznikla povinnost zadat zakázku v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, nebo pokud se vyskytly nějaké problémy s již uveřejněnou nebo zadanou zakázkou ...

 • Prováděcí předpisy

 • Výkladová stanoviska ÚOHS

  Přehled výkladových stanovisek k problematice zadávání veřejných zakázkek ...

 • Metodiky

  Metodiky zpracované ke sjednocení postupů podle zákona ...