A A A

O nás

Společnost Kancelář projektového managementu byla založena v roce 2008 s cílem poskytovat firmám, obcím i veřejnosti cenově dostupný servis v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a národních dotačních programů.

Naše činost se později rozvinula do dvou dalších významných oblastí.

1. poskytování komplexního poradenství v oblasti zákona o veřejných zakázkách. Zde uplatňujeme znalost zákona a praktické zkušenosti z organizace veřejných zakázek zejména pro potřeby individuálního poradenství menším zadavatelům a podnikatelským subjektům, především v oblasti stavebních zakázek a v oblasti zdravotnictví.

2. spolupráce se společností Moopex projekt, s.r.o. při zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy (PENB), projektů v rámci programu Zelená úsporám, poradenství v oblasti správy nemovitostí a inženýrské činnosti při zajištění staveb (stavební povolení, kolaudace staveb, zábory veřejných prostranství, dopravní opatření, apod.).


Náš cíl je ovšem stále stejný: poskytnout Vám pomocnou ruku v podobě našich znalostí a zkušeností a to v kterékoliv fázi projektu, přičemž veškerá rozhodnutí zůstanou plně pod Vaší kontrolou.

Externí spolupráce:

  • Pro naše klienty dále zajišťujeme návazné poradenství v oblasti účetních a daňových dopadů při realizaci projektu a předfinancování námi připravovaných projektů z bankovního úvěru.
  • Vrámci projektů "Zelená úsporám" zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci (výpočty měrné potřeby tepla, posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí, technickou zprávu i výkresovou dokumentaci).