A A A

Souhlasné prohlášení

Formuláře souhlasného prohlášení:

pro oblast podpory A = Zateplení fasády, střechy, výměna oken, apod.

pro oblast podpory C
= Výměna zdroje vytápění, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární panely, apod.

  • V souhlasném prohlášení musí být uvedeni všichni ostatní majitele nemovitosti (kromě žadatele).
  • Podpisy v souhlasném prohlášení musí být úředně/ notářsky ověřené.
  • Pokud je akce realizována v oblasti A i C, musí být souhlasná prohlášení doložena pro obě oblasti (obsah je stejný). Plná moc v tomto případě je universální a postačí jeden originál.
  • Pokud je nemovitost pouze ve vlastnictví žadatele, neni souhlasné prohlášení třeba.