A A A

Kombinace opatření / dotační bonus

Kombinovat jednotlivá opatření je až na výjimky přínosné.

V oblasti podpory A – čím více částí objektu zateplíte, tím výšší dosáhnete úspory na vytápění a tím nižší bude výsledná měrná roční potřeba tepla na vytápění. Tyto dvě hodnoty jsou rozhodující pro stanovení výše dotace. Některá opatření mají z tohoto pohledu větší význam (např. zateplení fasády) a některá menší význam (např. výměna jedněch vchodových dveří).

Dotační bonus:

Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem :

  • Celkové nebo dílčí zateplení v oblasti podpory A + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo v oblasti podpory C1
  • Celkové nebo dílčí zateplení v oblasti podpory A + solárně-termické systémy v oblasti podpory C3
  • Stavba v pasivním standardu, oblast podpory B + solárně-termické systémy v oblasti podpory C3
  • Zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby, oblast podpory C2 + solárně-termické systémy pro přípravu teplé vody a na přitápění, oblast podpory C.3.2.


Na dotační bonus máte nárok pouze při současném podání žádostí ve vybrané bance a to pouze jdenkrát pro každý objekt. Toto je důležité zejména při kombinaci opatření A+C, kdy je běžnou praxí, že dodavatelé v oblasti podpory C připravují žádosti o dotace samostatně a pokud na objektu probíhá současně i zateplování nebo výměna oken, muže snadno dojít k propadnutí dotačního bonusu.