A A A

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady jsou definovány Pokynem k Příloze I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009.

Uznatelné náklady jsou důležité při vyúčtování dotace. Dotace bude vyplacena pouze pokud uznatelné náklady přesáhnou schválenou výši dotace. Pokud jsou uznatelné náklady na realizaci opatření nižší, než schválená dotace, bude dotace vyplacena pouze do výše doložených uznatelných nákladů.