A A A

Termíny ve schvalovacím procesu

 

 

I. kontrola žádosti na Státním fondu ŽP 0. - I. příprava žádosti o dotaci
II. podání žádosti ve vybrané bance III. – IV. schvalovací proces max. 3 měsíce
III. registrace žádosti v systému III. – VII. realizace max. 9/18 měsíců
IV. schválení žádosti Státním fondem ŽP VI. a IX. max. 30dní od doručení
podepsaných  smluv
V. doručení smluv
VI. proplacení
VII. žádost o proplacení v bance Pokud je žádost podaná po realizaci
opatření odpadají body VII. – IX.
VIII. doručení smluv
IX. proplaceníTermíny pro realizaci opatření jsou:


V termínu pro realizaci musí být opatření dokončeno a podána žádost o proplacení. Lhůtu lze v opodstatněných případech prodloužit.

V případě kombinace opatření z oblasti podpory A a C je termín pro realizaci obou opatření společný, tzn. 18 měsíců.