A A A

Čím začít?

Pokud jste nyní nebo ve výhledu cca 3 let rozhodnuti investovat do svého obydlí a realizovat některé z opatření podporovaných v programu Zelená úsporám, rozhodně zvažte možnost získání dotace pro Váš projekt. Máte opravdu velkou šanci ušetřit.

1. Ujistěte se, že Váš projekt splňuje základní podmínky programu.

2.Udělejte si vlastní odhad výše dotace. Orientační výši dotace, v oblasti podpory A, stanovíte jednoduše: podlahová plocha x výše dotce.

 

 

Požadavky na podporovaná opatření u rodinných domů
označení výše dotace úspora na vytápění další podmínky
A1 2 200 Kč/m2 40% Vypočtená měrná potřeba tepla na vytápění max. 55 kWh/(m2.rok).
A1 1 550 Kč/m2 40% Vypočtená měrná potřeba tepla na vytápění max. 70 kWh/(m2.rok).
A2 850 Kč/m2 30% Vyšší nároky na prostupnost zateplovaných konstrukcí.
A2 650 Kč/m2 20% Vyšší nároky na prostupnost zateplovaných konstrukcí.


Příklad A1

Příklad A2

Pro oblast podpory C doporučuji konzultovat záměr s vybraným dodavatelem zařízení. Registrovaní dodavatelé kotlů a solárních systémů jsou o programu Zelená úsporám většinou dobře informováni. Upozorňuji pouze na zavedenou praxi automatického odpočtu dotace z ceny zařízení! Dotace nemůže být poskytnuta nikomu jinému než majiteli nemovitosti, a to až po zprovoznění zařízení na místě. Podkladem pro proplacení dotace je kromě jiného faktura s dokladem o zaplacení.

3. Zjistěte si orientační náklady na realizaci opatření. Doporučuji obrátit se přímo na dodavatele registrované v programu Zelená úsporám. Dbejte na to, aby v cenové kalkulaci byly zahrnuty pouze výrobky certifikované v programu.


Registrovaný dodavatel – lze jednoduše ověřit podle IČ na www.zelenausporam.cz. Každý dodavatel musí být registrován pro konkrétní opatření (např. montáž oken plastových/dřevěných/hliníkových, tepelné izolace polystyrén/minerální vlákna, apod.).  Pozor také na územní omezení dodavatele!

Pozn.: Vaší povinností je doložit montáž podporovaného opatření registrovaným dodavatelem, tzn. pokud například rekonstruujete střechu, pak dodavatel krovů, krytiny, klempířských prací apod. není z pohledu programu důležitý, navíc můžete samostatně doložit i pořízení vybraného materiálu (například přes internet nebo z velkoobchodu). Podmínkou pro získání dotace je v tomto případě pouze doložení montáže zateplení střechy, případně i s finální úpravou (třeba sádrokartonem). Nadruhou stranu, pokud je Váš generální dodavatel stavby registrovaný v programu, pak můžete pro získání dotace doložit fakturu za kompletní rekonstrukci střechy .

Certifikovaný výrobek/technologie – registrovaný musí být pouze hlavní materiál realizovaného opatření, tzn. při zateplování střechy musí být použita registrovaná vata, při zateplení fasády musí být použit registrovaný polystyrén/vata, registrovaná okna apod. Ostatní materiály (např. hydroizolace, kotvící prvky, finální povrchová úprava) nepodléhají registraci v programu.


4. Pokud se rozhodnete podat žádost o dotaci z programu Zelená úsporám, vyhledejte oprávněného zpracovatele povinné dokumentace žádosti. POZOR – kromě kvalitně zpracovaného odborného posudku a výkresové dokumentace Vašeho projektu, požadujte od zpracovatele i vyplněný a potvrzený Krycí list  technických parametrů k žádosti o dotaci.

Pozn.: Při výběru zpracovatele dbejte na rozsah poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty v ceně. Doporučuji vyhnout se zpracovatelům, kteří nezajišťují povinnou kontrolu posudku v oblasti podpory A na Státním fondu životního prostředí ČR. Prakticky jde o zpracovatele, kteří posílají klientům neověřenou dokumentaci poštou na dobírku. Naše pracovní skupina zajišťuje v ceně posudku nejen tuto povinnou kontrolu na SFŽP, ale i podání žádosti ve vybrané bance.