A A A

Základní popis

Program Zelená úsporám byl zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, výměna otvorových výplní, náhrada neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, a instalace solárně – termických kolektorů.

Naše společnost má oprávnění k činnostem v rámci uvedeného programu a nabízí
kompletní servis "na klíč" pro fyzické osoby, bytová družstva i právnické
osoby, tj. zajištění veškerých potřebných podkladů v tomto rozsahu:

  • posouzení záměru a vhodnosti řešení,
  • zpracování odborného posudku,
  • zpracování projektové dokumentace,
  • vyplnění a podání žádosti o dotaci,
  • zajištění komunikace s dotčenými úřady,
  • další služby, dle dohody s klientem.


Zpracování veškerých potřebných dokumentů zajišťujeme, dle dohody s klientem v termínu do 2 - 4 týdnů (včetně projednání na Státním fondu životního prostředí).

Podrobné podmínky Programu naleznete na www.zelenausporam.cz