A A A

Opatření / dotace

Níže uvedená opatření lze realizovat samostatně i ve skupinách. Při realizaci může být opatření provedeno celé nebo jen částečně (např. výměna jen některých oken, zateplení jen jedné stěny fasády, zateplení jen části stropu/střechy, apod.).

Do výpočtů vstupuje mnoho faktoru (např. velikost a tvar domu, použité materiály, vybraná opatření, apod.), proto výši dotace lze s jistotou určit až na základě odborného posouzení.

V oblasti podpory C se posuzuje původní zdroj vytápění / pro přípravu teplé vody! Dotace se poskytuje pouze při výměně za zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva, nebo elektrického vytápění.

Oblast podpory Opatření Rodinné domy 1 Bytové domy 2
A. Úspory energie na vytápění Zateplení fasády Podle vypočtené míry úspory na vytápění a dalších hodnot: 2 200 Kč/m2* 1 550 Kč/m2* 850 Kč/m2* 650 Kč/m2* Podle vypočtené míry úspory na vytápění a dalších hodnot: 1 500 Kč/m2* 1 050 Kč/m2* 600 Kč/m2* 450 Kč/m2*
Zateplení střechy
Zateplení nejvyššího stropu
Zateplení podlahy
Izolace stropu sklepa
Izolace vytápěného a nevytápěného prostoru
Výměna oken
Výměna vchodových dveří
Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 250 000 Kč 150 000 Kč / bytovou jednotku
C. Využití OZE pro vytápění a přípravu teplé vody Zdroj na biomasu, dle druhu 50 000,- Kč 25 000,- Kč / bytovou jednotku
80 000,- Kč
95 000,- Kč
Tepelné čerpadlo, dle druhu 45 000,- Kč 15 000,- Kč/bj
50 000,- Kč 17 000,- Kč/bj
55 000,- Kč 20 000,- Kč/bj
75 000,- Kč 23 000,- Kč/bj
85 000,- Kč 24 000,- Kč/bj
Solárně-termické systémy pro přípravu teplé vody 55 000,- Kč 25 000,- Kč / bytovou jednotku
Solárně-termické systémy pro přípravu TV a přitápění 80 000,- Kč 35 000,- Kč / bytovou jednotku
D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření 20 000,- Kč 50 000,- Kč


Rodinné domy 1 - dotace bude poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy.

Bytové domy 2 - dotace bude poskytnuta na nejvýše 120 m2 v průměru na jednu bytovou jednotku.

* m2 podlahové plochy – celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vynezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor. Pro orientační výpočet nedoporučuji zahrnovat garáž, neboť na její uznatelnost není jednotný názor a posuzuje se individuálně.