A A A

E - bonus za kombinaci opatření

Bonus lze uplatnit maximálně jednou za celou dobu trvání Programu pro daný rodinný dům, a to i při realizaci více kombinací opatření. Bonus je definitivně přiznán a vyplacen až po uzavření Smlouvy u všech kombinovaných podporovaných opatření.

Výše bonusu je stanovena na 10 000 Kč.

Kombinace jednotlivých opatření je uvedena v příloze č. II/6 Směrnice MŽP č. 9/2013. Uvedené vysvětlení je buďto naprosto zmatečné nebo zjevně neúplné, proto se o jeho interpretaci vůbec nebudu pokoušet. Lze očekávat, že přiznání bonusu bude možné nastavit v elektronické podobě formuláře žádosti o dotaci, což vzhledem k jeho jednotné výši myslím není třeba dále rozvádět.