A A A

SOD a SVT

Podmínky pro naplnění Seznamu výrobků a technologií jsou společně s podmínkami pro naplnění Seznamu odborných dodavatelů upraveny v Příloze III. Směrnice MŽP č. 9/2013 zde.


Vzhledem k nové úpravě těchto podmínek lze předpokládat, že dojde k vytvoření nových seznamů, resp. bude třeba revidovat údaje ve stávající registraci dodavatelů, výrobků a technologií.

Součástí žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám bude pravděpodobně IČO registrovaného dodavatele a SVT kód všech výrobků a technologií, které budou využity pro realizaci opatření. (Vzhledem k nové "nekompromisní" úpravě možnosti pozdějších změn údajů v dokomentaci žádosti o dotaci, rozhodně doporučuji řádně zvážit reálnost těchto konkrétních údajů, tzn. nespoléhat na možnost pozdější změny těchto údajů tak, jak to bylo běžné v původním programu Zelená úsporám). 

Jedinou oblastí podpory, kde žadatel není vázán povinností zvolit dodavatele ze SOD ani výrobky a technologie ze SVT je B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.