A A A

Původní obrysy programu

 

Posyktovaná podpora by se měla skládat z přímé dotace poskytnuté na m2 každého jednotlivého provedeného opatřené a možnosti získat bezplatnou bankovní záruku státu za úvěr na financování projektu. K dispozici bude rovněž podpora na projektovou přípravu a různé bonusy.


Dotace by se měly pohybovat na úrovni:

 

  • 25% z uznatelných nákladů při dosažení 40% úspory tepla;
  • 35% z uznatelných nákladů při dosažení 50% úspory tepla;
  • 50% z uznatelných nákladů při dosažení 60% úspory tepla.


Podporována budou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizaci opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace stěn, výměny oken, izolace střechy a sklepa apod.), dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace).

Zásadní změnou oproti původní podobě programu bude elektronická forma podávání žádostí a administrace programu v podobě výzev s předem definovaným účelem podpory, termíny a alokací finančních prostředků. Pro rok 2013 je plánována výzva s podporou rekonstrukce rodinných domů v celkovém objemu 1,4 mld. Kč. Výzva pro veřejné budovy je plánována na rok 2014, zejména s ohledem na fakt, že podpora musí být nejdříve notifikována Evropskou komisí.

Kompletní prezentaci SFŽP o programu Nová zelená úsporám naleznete na :

http://www.mzp.cz/cz/news_121127_Nov%C3%A1_zelen%C3%A1_%C3%BA

spor%C3%A1m