A A A

Naše nabídka

Všem zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám nabízíme výše uvedený přehled podmínek čerpání a dostupných informací. Program budeme nadále sledovat.

Po prostudování stávajících podmínek jsme se však rozhodli v programu nijak neangažovat.

Dle našeho názoru je účast v programu doprovázena neúměrnou administrativní zátěží žadatelů, technické podmínky jsou nastaveny příliš přísně a výše podpory naopak nízko. Naše rozhodnutí je podpořeno i zkušeností s průběhem původního programu Zelená úsporám. Vzhledem k neúplnosti podmínek programu očekáváme nepředvídatelné rozhodování fondu a další problémy v průběhu administrace žádostí i realizace podporovaných opatření.