A A A

Závazné termíny programu

Závazné termíny na straně žadatele:

 • doručit dokumentaci žádosti o dotaci v písemné podobě - T: do 8 dnů ode dne evidence elektronické podoby žádosi o dotaci;
 • doručit opravené či doplňené dokumenty v rámci akceptace žádosti o dotaci - T: do 8 dnů;
 • doručit opravené či doplňené dokumenty v rámci registrace žádosti o dotaci - T: ve stanovené lhůtě (30 dnů, možnost prodloužení max. 60 dnů);
 • realizovat opatření a doložit dokumenty o realizaci opatření - T: dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (do 12 nebo 6 měsíců), nejpozději do 15.9.2014;
 • doručit poskytovateli potvrzený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - T: do 30 dnů + ve druhém náhradním termínu;
 • informovat poskytovatele dotace o všech změnách - T: neprodleně;
 • podat námitku proti ukončení administrace žádosti o dotaci - T: do 15 dnů od doručení oznámení o ukončení administrace žádosti o dotaci;
 • vrátit neoprávněně čerpanou podporu - T: ve stanovené lhůtě;
 • uznatelné náklady je možné realizovat nejdříve od 1.1.2013.


Závazné termíny na straně poskytovatele dotace:

 • evidence žádosti o dotaci - T: je provedena automaticky po úspěšném vložení elektronické podoby dokumentu do systému pro podávání žádostí;
 • provedení akceptace žádosti - T: žádný
 • provedení registrace žádosti - T: žádný
 • provedení schvalovacího procesu a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - T: žádný
 • zaslání návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace - T: žádný
 • výplata poskytnuté dotace - T: do 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace;
 • informovat žadatele o výsledku šetření námitky - T: do 60 dnů od doručení námitky.