A A A

Výzva - srpen 2013

Předmětem podpory v rámci této výzvy budou pouze rodinné domy. Podrobné podmínky poskytnutí dotace jsou upraveny ve Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 a jejích přílohách.

Příjem žádostí bude probíhat od 12.8.2013 od 10:00 do vyčerpání alokovaných finančních prostředků, nejpozději do 29.11.2013. 

Alokované finanční prostředky celkem 1 mld. Kč.


Zvýhodněné podmínky budou platit pro žadatele, resp. objekty, které byly postiženy povodní v průběhu června 2013. Podrobnosti o zvýhodnění jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy.