A A A

D - zpracování odborného posudku a technický dozor

Podpora v této oblasti podpory má formu přímé dotace a je definitivně přiznána až uzavřením Smlouvy související s žádostí o podporu z oblasti A, B nebo C.2. Podpora na přípravu a zajištění realizace je vyplacena na základě Smlouvy současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z oblasti podpory A, B nebo C.2.

Výše podpory pro oblast A:

  • 10 000,- Kč na zpracování odborného posudku (D.1).
  • 5 000,- Kč na zajištění odborného technického dozoru stavebníka (D.2).


Výše podpory pro oblast B:

  • 35 000,- Kč na zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy (D.3).

Výše podpory pro oblast C.2:

  • 5 000,- Kč na zpracování odborného posudku (D.4).