A A A

PENB obecně

Model výpočtu - budovy se budou posuzovat procentuálně vůči tzv. "referenční budově", což bude teoretický model konkrétní stavby, který vymezí hranici mezi vyhovujícím a nevyhovujícím stavem. Posuzovat a hodnotit se bude celková dosažená spotřeba energií, ale i jednotlivé složky (vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody, osvětlení) v kategoriích A až G. Průkaz bude obsahovat i informaci o podílu spotřebovávané energie z obnovitelných zdrojů.

Budova x část budovy (např. byt) - v případě převodu družstevního bytu resp. družstevního podilu nebude PENB vyžadován. V případě bytů v osobním vlastnictví (společenství vlastníků bytových jednotek) bude PENB pro byt představovat PENB celého domu (pokud je zpracován). Jestliže nebude SVJ ani po písemné výzvě ochotné PENB pro bytový dům zajistit, může být dočasně nahrazen fakturami za spotřebu energií za tři předchozí roky (a to pouze do roku 2016).