A A A

Sankce a kontrola

 

  • Při porušení některých povinností, stanovených zákonem pro pořízení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč.

  • Při porušení některých povinností, stanovených zákonem pro pořízení Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), může být právnické nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta až do výše 5 000 000,- Kč.

 

 

Orgánem provádějícím kontrolu dodržování povinností stanovených v ustanoveních navržených v novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do kterého budou příslušné požadavky ze směrnice 2010/31/EU a směrnice 2009/28/ES implementovány, a je Státní energetická inspekce.


Přezkum účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií bude příslušet Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgán státní správy pro oblast energetiky.