A A A

Objednávka

V rámci objednání PENB nabízíme možnost osobní konzultace na místě a zpracování chybějící výkresové dokumentace budovy.

Jaké podklady od Vás budeme pro zpracování PENB potřebovat:

Obecné údaje: lze doložit kopií výpisu z katastru nemovitostí,
Provozní údaje: charakter užívání budovy, počet osob v budově,
Stavební dokumentaci: technickou zprávu, výkresovou dokumentaci (půdorysy podlaží, pohledy, řez),  popis skladeb konstrukcí a typu otvorových výplní, projekt vytápění (popis zdroje vytápění a způsob ohřevu vody).

V případě nedostatečné technické dokumentace stavby jsme schopni zajistit potřebné vstupní informace přímo na místě.

 

Naše kontakty:
Ing. Jan Boubelík    +420 737 200 380    j.boubelik@moopex.cz
Zuzana Fridrichová    +420 602 591 008    fridrichova@k-p-m.cz