A A A

Lhůty

Lhůty pro povinné zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB):

  • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov – tuto povinnost předepisuje již stávající legislativní úprava,
  • od 01.01.2013 – pro veřejné budovy užívané „orgánem veřejné moci“ s plochou větší než 500 m2,
  • od 01.01.2013 – při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části,
  • do 31.12.2014 – pro budovy s plochou větší než 1 500 m2,
  • od 01.07.2015 – pro veřejné budovy užívané „orgánem veřejné moci“ s plochou větší než 250 m2,
  • do 31.12.2016 – pro budovy s plochou větší než 1 000 m2,
  • do 31.12.2018 – pro budovy s plochou větší než 500 m2,
  • do 31.12.2020 – pro všechny ostatní budovy.


Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.Lhůty pro povinnost výstavby budov v „pasivním standardu“:

od 01.01.2016 – pro veřejné budovy užívané „orgánem veřejné moci“ s plochou větší než 1 500 m2,
od 01.01.2017 – pro veřejné budovy užívané „orgánem veřejné moci“ s plochou větší než 350 m2,
od 01.01.2018 – pro všechny ostatní veřejné budovy užívané „orgánem veřejné moci“,
od 01.01.2018 – pro budovy s plochou větší než 1 500 m2,
od 01.01.2019 – pro budovy s plochou větší než 350 m2,
od 01.01.2020 – pro všechny ostatní budovy.


Tato povinnost je splněna, pokud stavebník budovy doloží kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 13 zákona. Kladné závazné stanovisko je součástí dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.