A A A

Ceny

Při zpracování PENB preferujeme individuální a osobní přístup, protože každá nemovitost má vlastní specifika. Důležitá pro zpracování PENB je také kopmletnost a úroveň dostupné dokumentace staby, což je často zásadní problém, se kterým se na nás majitelé nemovitostí obracejí.

Po vzájemné dohodě Vám připravíme individuální cenový návrh pro zpracování PENB, případně dalších služeb, v domluveném rozsahu.

PENB pro standardní rodinný dům zpracováváme za 4000,- Kč.