A A A

Pro ZADAVATELE

V rámci našich individuálních služeb nabízíme zadavatelům:

 

 • maximální diskrétnost při individuálním poradenství;
 • podporu při sestavování zadávací dokumentace;
 • podporu při organizaci veřejné zakázky;
 • podporu při vyřizování námitek účastníků zadávacího řízení;
 • podporu při vyhodnocení zadávacího řízení;
 • zpracování instrukcí pro realizaci konkrétní veřejné zakázky;
 • podporu v průběhu realizace zakázky (rámcové smlouvy, apod.);
 • individuální poradenství i formou účasti na pracovních poradách;
 • odpověď na písemný dotaz v kterékoliv fázi zadávacího řízení;
 • dlouhodobou externí spolupráci.


 • Důležité rozhodnutí ÚOHS


  Na vědomí zadavatelům předkládáme důležité rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2012, které řeší problematiku zastupování zadavatele třetí osobou.