A A A

Pro DODAVATELE

V rámci našich individuálních služeb nabízíme dodavatelům:

 

  • maximální diskrétnost při individuálním poradenství;
  • konzultace ke konkrétní zadávací dokumentaci veřejné zakázky;
  • rozporování veřejné zakázky v případě nesouladu zadávací dokumentace se zákonem o VZ, v případě použití diskriminačních kritérií, v případě nedodržení lhůt nebo jakéhokoliv nesprávného postupu zadavatele ve smyslu § 110 zákona o veřejných zakázkách;
  • podporu při zpracování nabídky, resp. kontrolu souladu nabídky se zadávací dokumentací a zákonem o VZ;
  • individuální poradenství i formou účasti na pracovních poradách;
  • konzultace k obchodní strategii na trhu veřejných zadavatelů;
  • odpověď na písemný dotaz v kterékoliv fázi zadávacího řízení;
  • dlouhodobou externí spolupráci.