A A A

Výkladová stanoviska ÚOHS

 

 • k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení;
 • k aplikaci základních kvalifikačních předpokladů podle §53;
 • k prokazování a posuzování základních kvalifikačních předpokladů podle §53;
 • k problematice zahrnutí "finanční rezervy" do nabídkové ceny;
 • k zadávání víceprací;
 • k dodatečným dokladům prokazujícím kvalifikaci;
 • k prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem;
 • k požadavkům zadavatele na formální zpracování nabídek;
 • k "in-house" zadávání;
 • k poskytování zadávací dokumentace a k nabídkám ve zjednodušeném podlimitním řízení od zájemců, která zadavatel nevyzval k podání nabídky;
 • k jistotě složené formou bankovní záruky;
 • k osobám oprávněným jednat jménem uchazeče / dodavatele;
 • ke čtení nabídkových cen při otevírání obálek;
 • k podání nabídky bez předchozího vyzvednutí zadávací dokumentace.

Výkladová stanoviska ÚOHS jsou uveřejněna na webových stránkách ÚOHS.