A A A

Metodiky

 

  • k zadávání VZ v oblastech postižených přírodní katastrofou;
  • k zasílání dokumentace zakázky zadávané pomocí elektronických nástrojů k přezkoumání ÚOHS;
  • k doručování prostřednictvím datových schránek;
  • pro boj proti kartelovým dohodám mezi uchazeči;
  • k všeobecným technickým specifikacím při nákupu osobních počítačů;
  • k zakázkám spolufinancovaným ze zdrojů EU;
  • databáze dokladů k prokázání kvalifikace v členských státech EU.

Metodiky zpracované ke sjednocení postupů podle zákona jsou uveřejněny na webových stránkách ÚOHS.