A A A

Zastupování zadavatele v řízení


Zadavatel se může
při výkonu práv a povinností, souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěži o návrh, nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.

Zastoupení zadavatele, resp. vymezení konkrétních práv a povinností zástupce zadavatele, je vhodné řešit písemnou smlouvou. Zástupce zadavatele však vždy jedná jménem zadavatele a na jeho účet. Odpovědnost za jednání svého zástupce nese samotný zadavatel.

Zastoupení zadavatele v řízení je tedy vhodné v situaci, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku zcela ojediněle (např. pro dotované zadavatele). Ostatním klientům doporučujeme zvážit spíše investice do zvýšení kvalifikace vlastních zaměstatnců.