A A A

Vyšetřovací pravomoci ÚOHS

Působíte-li na poli veřejných zakázek, můžete se nečekaně setkat s kontrolou ÚOHS, a to nejen v obchodních prostorách Vaší společnosti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může za tímto účelem překvapit soutěžitele neohlášenou kontrolou, při které má oprávnění zajistit jakékoliv důkazy a to i v domácnostech statutárních orgánů společnosti.

Účelem kontroly by mělo být zejména rozkrývání zakázaných dohod a jiného narušování hospodářské soutěže. Soutěžitel má povinnost umožnit ÚOHS vstup do jeho obchodních prostor. ÚOHS má pravomoc zajistit si vstup do těchto prostor i v případě nesouhlasu soutěžitele (pomocí přivolaného záměčníka). Soutěžitel se tak vystavuje možnosti uložení pokuty až do výše 1% z ročního obratu. Šetření nemusí být přítomni statutární zástupci soutěžitele. ÚOHS může kontrolovat nejen obchodní záznamy, e-mailovou korespondenci (včetně soukromé), ale i dokumenty, které obsahují obchodní tajemství soutěžitele. Pokud jsou obchodní prostory soutěžitele rozlehlejší, může ÚOHS některé jejich části zapečetit. Pracovníci ÚOHS mají oprávnění komunikovat s osobami, které se v prostorách nacházejí. Obdobné pravomoci má i Evropská komise, která provádí vlastní šetření, ale většinou ve spolupráci s pracovníky ÚOHS.