A A A

Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

3.1.2011

Administrace žádostí schválených na 91. Radě fondu v žáří 2010 byla ukončena a v současnosti jsou již příslušné dokumenty rozesílány žadatelům ... gratulujeme všem!

Na 92.Radě fondu, konané v listopadu 2010, byly zřejmě schváleny pouze žádosti podané v reřimu "po realizaci". Další Rada fondu, plánovaná na 16.12.2010 se nekonala a všechny připravené žádosti byly odsunuty na lednové zasedání. Jednání Rady fondu je plánováno na 11.1.2011.

Ukončení registrace všech podaných žádostí o dotace je plánováno do konce března 2011.