A A A

Informace o Nové zelené úsporám

Pro všechny zájemce o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsme připravili přehled požadavků a podmínek programu, které jsou upraveny ve Směrnici MŽP č. 9/2013, jejích přílohách a v 1. výzvě MŽP k tomuto programu.