A A A

Zelená úsporám - schválené žádosti / smlouvy

 

1.8.2011

Doporučujeme všem žadatelům aby před podpisem smluv řádně kontrolovali obsah smluv se SFŽP. Objevují se chyby v rodných číslech, identifikaci nemovitostí, předmětu podpory a dokonce i ve výši dotace. Přesto, že se většinou jedná o chybu SFŽP může se později tato chyba fatálně projevit při kontrole dotace (vrácení neoprávněně poskytnuté dotace). Opravy údajů sice prodlužují schvalovací proces, ale každopádně doporučujeme mít vše v pořádku.