A A A

Zastoupení zadavatele v řízení - NERISKUJTE

Podle kontrolních orgánů měli zadavatelé již dostatek času pro nastudování pravidel zadávání veřejných zakázek a proto jsou kontroly stále přísnější. V praxi je ale zřejmé, že tento čas využili lépe dodavatelské společnosti k nastudování "obraných i útočných technik" vyostření konkurenčních bojů. I ta nejjednodušší veřejná zakázka se tak může stát noční můrou zadavatele. 

Představitelé statutárních orgánů zadavatele často využívají poradenské společnosti (a to buďto oficiálně nebo i neoficiálně). Toto rozhodnutí ovšem v praxi znamená faktické odevzdání pravomoci nakládat s veřejnými prostředky, ale podle § 151 odst. 3 ZVZ není tento úkon nikdy doprovázen přenesením odpovědnosti za dodržování zákona o veřejných zakázkách (viz např. rozhodnutí ÚOHS).

Zástupci statutárních orgánů zadavatele by proto měli nastavit ochranný mechanismus kontroly veškerých dokumentů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Z aktuální judikatury je totiž zřejmě, že je osobní odpovědností statutárního zástupce zadavatele ověřit transparentnost zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Vzdělávání v oblasti zadávacích řízení lze tedy hodnotit jako investici do "sebeobrany" statutárních zástupců zadavatele, která navíc přinese nemalé úspory času i výdajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

Absolventi našeho vzdělávacího programu získají ucelný přehled o pravidlech zadávacích řízení a budou mít k dispozici i námi zpracovanou "kuchařku zadávacích řízení", která obsahuje podrobné pracovní postupy, instrukce, přehledný výklad pojmů a výkladová rozhodnutí ÚOHS i další judikáty pro konkrétní paragrafy zákona o veřejných zakázkách. Součástí této kuchařky jsou i vzorové dokumenty v elektronické podobě. S pomocí této kuchařky bude mít každý zadavatel své veřejné zakázky pod kontrolou, případně bude schopen zvládnout organizaci zadávacího řízení zcela samostatně.