A A A

Úpravy v Zelené úsporám

Veřejné budovy
Rozšíření programu o podporu zateplení škol, nemocnic, ústavů sociální péče apod. je upraveno zvláštní směrnicí MŽP č. 7/2010. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19.7. do 31.8.2010, alokace byla stanovena na 4mld. Kč. Vzhledem ke stanovénému termínu a naznačené koncepci přijmu žádostí v této oblasti se domníváme, že reálnou šanci pro získání dotace mají pouze projekty připravené, resp. podané v letošním roce v III. ose OPŽP.

Rozšíření oblasti podpory C

Program nově otevřel možnost dotace pro tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a rozlišil také výši dotace u čerpadel podle toho, zda jsou nebo nejsou vybavena invertorem nebo akumulační nádrží. U solárních kolektorů určených pro přípravu teplé vody a pro přitápění se pak snížily parametry na požadované hodnoty dosažených solárních zisků. V oblasti C mohou za níže uvedených podmínek nově žádat i vlastníci jednotlivých bytů v bytovém domě.