A A A

Technická novela ZVZ

21.5.2013
Technická novela zákona o veřejných zakázkách již postopila do připomínkového řízení. Návrh připravilo MMR a jeho obsahem jsou následující úpravy zákona:

  • zachování limitů veřejných zakázek malého rozsahu pro stavební práce;
  • odložení platnosti ustanovení, která se týkají osob se zvláštní způsobilostí a seznamu hodnotitelů o jeden rok;
  • podmínky pro zadání zakázky v případě, že v předchozím ZŘ zadavatel obdržel nebo k hodnocení postoupila pouze jedna nabídka;
  • podmínky uveřejňování informací o dílčích smlouvách, uzavřených na základě rámcové smlouvy;
  • odklad povinnosti uveřejnit zadávací dokumentaci v užším a jednacím řízení až v okamžiku rozeslání výzvy k předložení nabídek.