A A A

Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

14.12.2010

Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 stále nejsou schváleny zahraničním investorem,  odhad rozesílání smluv na začátku příštího roku trvá.

K dnešnímu dni stále ještě nejsou informace, které konkrétní žádosti byly schváleny v Radě fondu 11.11.2010, a které byly odsunuty na prosincové zasedání Rady fondu.

93. Rada fondu se bude konat 16.12.2010, zde by měly být projednány všechny dosud neschválené žádosti, zaregistrované do 24.11.2010.

Žádosti přijaté fondem v posledním týdnu před přerušením Programu budou dle sdělení fondu registrovány v průběhu prvních třech měsíců příštího roku.