A A A

Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 stále nejsou schváleny zahraničním investorem, dle sdělení Fondu pro tento úkon neni stanovený závazný termín a odhad rozesílání smluv byl odsunut na začátek příštího roku.

V Radě fondu 11.11.2010 byla schválena pouze část žádostí registrovaných v průběhu října. Schválené žádosti jsou ve stejném stavu, jako výše uvedené. Ostatní žádosti budou projednány v následující Radě fondu, která je plánována na druhou polovinu prosince.

Žádosti přijaté k registraci bankami do přerušení programu budou připraveny ke schválení v prosincové Radě.