A A A

Stav schvalování žádostí v programu Zelená úsporám

15.11.2010

Žádosti schválené Radou fondu v září 2010 dosud nejsou schváleny zahraničním investorem. Potvrzení a smlouvy o poskytnutí dotace budou žadatelům, dle sdělení fondu, rozesílány v průběhu prosince.

Další Rada fondu zasedla 11.11.2010, k tomuto zasedání doposud nejsou žádné informace.

Všem žadatelům doporučuji sledovat stav svých žádostí na bezplatné lince fondu 800 260 500.