A A A

Schválené žádosti - problémy s rozesílanou dokumentací

Seznam dokumentů k žádostem podaným před nebo v průběhu realizace projektu:

1. Vyrozumění o poskytnutí podpory 2x (jeden výtisk se později přikládá k žádosti o proplacení).

2. Poskytnutí podpory z programu 1x (jedná se o dotaci na projektovou dokumentaci)

3. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na PD 3x

4. Obálka pro potřeby vrácení potvrzených smluv na fond.

Všechny dokumenty se násobí počtem podaných žádostí. Nárok na dotační bonus neni v dokumentech podchycen, je automatický!

 

Seznam dokumentů k žádostem podaným po realizaci, tzn. včetně vyúčtování:

1. Poskytnutí podpory z programu 1x (dotace na realizaci - včetně instrukce)

2. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 3x

3. Obálka pro potřeby vrácení potvrzených smluv na fond.

4. Poskytnutí podpory z programu 1x (jedná se o dotaci na projektovou dokumentaci)

5. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na PD 3x

6. Obálka pro potřeby vrácení potvrzených smluv na fond.

Všechny dokumenty se násobí počtem podaných žádostí. Nárok na dotační bonus neni v dokumentech podchycen, je automatický!