A A A

Rozšířená rozhodovací praxe ÚOHS v oblasti zdravotnictví

 

9.10.2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal další veřejné zakázky ve složitém odvětví zdravotnictví. Kromě pochybení v organizaci konkrétních veřejných zakázek je nyní k dispozici i postoj úřadu ke smlouvám, kterým nepředcházelo žádné zadávací řízení.

 

Přezkoumání se týkalo smluv uzavřených Nemocnicí Na Bulovce a pro úplnost uvádím citaci z odůvodnění k pokutě, která byla uložena v souhrnné výši 3 mil. Kč :

 

"U prvních tří smluv zadavatel neprovedl žádné transparentní zadávací řízení, které by objektivně dokázalo, že smluvní vztah s dodavateli vznikl na základě řádně fungujícího soutěžního prostředí a při dodržení principů rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentního nakládání s veřejnými prostředky. V prvním případě přitom zadavatel vyplatil za zakázku více než 16 mil. Kč, ve druhém pak téměř 3,5 mil. Kč a ve třetím nebyl stanoven žádný finanční strop, jehož by mohla předpokládaná cena zakázky dosáhnout.

Zadavatel se tedy opakovaně dopustil správních deliktů, když nezadával veřejné zakázky řádným způsobem, čímž závažně omezil soutěžní prostředí."

 

Jedná se již o třetí rozhodnutí úřadu v oblasti zdravotnictví v průběhu září tohoto roku.