A A A

Prováděcí předpis - uveřejňování dokumentů a Profil zadavatele

 

3.5.2012

Pro potřeby všech zadavatelů byl Ministerstvem pro místní rozvoj uveřejněn prováděcí předpis definující povinnost uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Úplné znění této vyhlášky č. 133/2012 naleznete ve Sbírce předpisů na:

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-133.htm

 

Kromně podrobných požadavků na náležitosti Profilu zadavatele definuje tato vyhláška též rozsah zveřejňovaných informací, strukturu údajů a také povinost zadavatelů, aby všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně (a nepřetržitě) veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. V souvislosti s touto novou povinností bych ráda upozornila na §85 zákona, který definuje náležitosti Písemné zprávy zadavatele, kterou je zadavatel povinen zveřejnit o každé veřejné zakázce!

 

Další zajímavostí je i §8, odst. 1f) vyhlášky, který říká, že: internetová adresa Profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek musí odkazovat přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele. Při zběžné kontrole centrální adresy je zjevné, že řada zadavatelů doposud nezveřejnila žádný Profil zadavatele, a ty, které již byly zveřejněný, jsou ve smyslu tohoto ustanovení závadné.

Pro úplnost připojuji ještě odkaz na stanovisko MMR k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení:
http://www.portal-vz.cz/getdoc/a0456f23-09fd-46aa-b27d-3ef728a53911/Zjednodusene-podlimitnim-rizeni-a-profil-zadavatel