A A A

Prováděcí předpis - obchodní podmínky §46d ZVZ

Navzdory pracovnímu návrhu prováděcího předpisu k §46d ZVZ, který upravuje rozsah povinných Obchodních  podmínek  pro  veřejné  zakázky na stavební práce, je finální podoba vyhlášky  č. 231/2012 Sb. velice stručná a obecná. Podrobnější rozpracování ovšem  zaznamenal  §  44  odst.  4  zákona, který  definuje podrobnosti vymezení předmětu  VZ na stavební  práce, rozsah soupisu stavebních prací a výkaz výměr.

 


Vyhláška č. 230/2012 Sb. je závazná pro všechny veřejné zakázky na stavební práce, a to i pro takové,  které  nevyžadují  stavební povolení nebo ohlášení. Tato vyhláška stanovuje jednoznačný  požadavek na zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace  pro  provádění  stavby a dále upravuje minimální rozsah příslušného soupisu prací a výkazu výměr.