A A A

Odůvodnění veřejných zakázek - prováděcí předpis

V souladu s dopracovaným prováděcím předpisem k § 86 a § 156 zákona o VZ jsou veřejní zadavatelé povinní odůvodňovat své podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Vyhláška č. 232/2012 Sb. upravuje podrobně všechny povinnosti uveřejnění a obsahuje rovněž vzorové formuláře.

 

Povinnost odůvodnění se týká přiměřenosti požadavků zadavatele:

 

 • na technické kvalifikační předpoklady;
 • na stanovené obchodní podmínky;
 • na technické podmínky plnění veřejné zakázky;
 • na základní a dílčí hodnotící kritéria;
 • na způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

 

Vyhláška ošetřuje často diskutované problémy:

 

 

 • požadavků na doložení referencí;
 • požadavků na splatnost faktur delší 30ti dnů;
 • požadavků na pojištění odpovědnosti dodavatele;
 • požadavků na bankovní záruky;
 • požadavků na záruční dobu delší než 24 měsíců;
 • úpravy vzájemných smluvních pokut.