A A A

Novela zákona o veřejných zakázkách

26.3.2013
Neustálá diskuse o nutnosti novelizace ZVZ byla dnes podpořena vyjádřením ministra Jaknovského. MMR skutečně pracuje na další "technické novele" zákona, která by měla být přeložena ke schválení na konci tohoto roku.

Zřejmě můžeme očekávat, že dojde k zachování limitu pro stavební práce na úrovni 3 miliony Kč, což je úprava, která má politickou podporu a prakticky proti ní nikdo nevystupuje. Dále bude zřejmě odložena platnost těch ustanovení, která předpokládají existenci "osoby se zvláštní způsobilostí". Tyto osoby musí být proškoleny ve zvláštním vzdělávacím programu, který MMR pravděpodobně nestihne letos ani zahájit.

Nejzásadnější otázka "jedné nabídky" podle našeho názoru vyřešena nebude, neboť taková úprava vyžaduje velkou "politickou odvahu", kterou před volbami není reálné očekávat. Argumenty pro takovou změnu vycházejí povětšinou z problému čerpání eurodotací, což by vzhledem k termínům nepřineslo příliš efektivní řešení a navíc povinný počet hodnocených nabídek většinou upravují podmínky přidělené dotace a možnost hodnotit pouze jednu nabídku je tedy v zásadě vyloučena i kdyby to ZVZ umožňoval.

Účinnost veřejné kontroly v této oblasti je jen velice teoretická. Pokud bude mít zadavatel možnost "ušít zakázku na míru" a smlouvu uzavřít s jediným dodavatelem, který podal nabídku, pak není přiliš reálné, že by mu v takovém rozhodnutí mohl někdo efektivně bránit.

Jinou otázkou je, zda statutární zástupce zadavatele bude ochotný riskovat pozdější veřejné a mediální pranýřování, případně vyšetřování s ohledem na neodvolatelnost odpovědnosti, kterou ponese za takové rozhodnutí, resp. za podpis takové smlouvy. Veřejné finanční prostředky nám to ale příliš neochrání.

V praxi je navíc "originální nebo unikátní způsob plnění" veřejných zakázek možný. Zákonodárci si proto musí uvědomit, že novela v této oblasti neřeší problém zadávání veřejných zakázek, ale problém, který mají zadavatele v případě, že chtějí zakázky ušít na míru konkrétního dodavatele a s tímto dodavatelem poté rychle uzavřít smlouvu.

Pokud se chcete dozvědět více o osobní odpovědnosti statutárních orgánů zadavatele v zadávacím řízení, pak klikněte zde.