A A A

Nové žádosti v programu Zelená úsporám

Státní fond životního prostředí přijme v temínu od 1.4.2012 do 30.6.2012 žádosti o dotace, které prošly před uzavřením programu kontrolou na SFŽP, ale nakonec nebyly přijaty k adminisraci v bance. Jedná se o dokumentace, které maji žadatelé zapečetěny v obálkách SFŽP. Nejedná se tedy o obnovu příjmu nových žádostí.