A A A

Nová zelená úsporám má zpoždění

Podle harmonogramu spuštění programu, který byl vyhlášen v listopadu 2012, měly být již nyní k dispozici podmínky programu Nová zelená úsporám. Pokud tedy chce Státní fond životního prostředí udržet plánovaný termín zahájení přijmu žádostí o dotace v srpnu 2013, ukrojil již minimálně jeden měsíc z času, který měli mít žadatelé k dispozici na přípravu svých projektů.

Podle nejaktuálnějších informací ze SFŽP se na podmínkách programu stále ještě pracuje, tedy nelze očekávat vyhlášení informací, potřebných pro zahájení přípravy projektů, v řádnu dnů.