A A A

Kontroly v programu Zelená úsporám

 

25.7.2012

Příjemci dotací z programu Zelená úsporám, kteří byli vybrání k provedení dohlídky na místě se nemusí ničeho obávat. Dle vlastní zkušenosti mohu říci, že kontrola probíhá velice povrchně, jde výhradně o vizuální kontrolu, žádné destruktivní metody nejsou přípustné. Kontroloři se musí hlásit min. 5 dní předem a na místě se musí prokázat "Pověřením k výkonu dohlídky" opatřeným kulatým razítkem fondu. Negativní výsledky kontroly jsou předány k řešení příslušné komisi fondu, tzn. kontroloři nejsou oprávněni přijímat na místě žádná opatření, nebo ukládat žadatelům jakékoliv povinnosti.