A A A

Inženýrská činnost

Na základě plné moci vyřizujeme:

 

  • stavební povolení;
  • ohlášení staveb;
  • kolaudaci staveb;
  • oznámení o zahájení užívání staveb;
  • zábory veřejného prostranství;
  • zvláštní užívání a dopravní opatření na pozemních komunikacích;
  • potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů;
  • a další.